Elise Stenholt Sørensen

Elise Stenholt Sørensen

Ph.d.-studerende

Jeg er ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og forsker hos Kraks Fond Byforskning. Jeg har en kandidatgrad i Sociologi fra Københavns Universitet. Min forskning fokuserer på lokaliseringen af uddannelsesinstitutioner og deres betydning for uddannelsesvalg, flyttemønstre og det lokale arbejdsmarked. Lars Winther er min vejleder på instituttet.

Primære forskningsområder

  • Urbanisering og regionale flyttemønstre
  • Afstand til uddannelse og uddannelsesvalg
  • Spillover effekter af lokale universiteter
  • Anvendt økonometri og analyse af registerdata

ID: 143258783