Berit Charlotte Kaae

Berit Charlotte Kaae

Seniorforsker

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Samfund

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331811Mobil: +4520321180

Medlem af:

Primære forskningsområder

Primære forskningsområder er bl.a.  havfriluftsliv, maritim fysisk planlægning (MSP), innovation og udvikling af nye frilufts- og turismeoplevelser, lokalbefolkningens holdninger til turisme, sociale påvirkninger fra turisme og tilpasningsstrategier, bæredygtig turisme, turismeindikatorer. 

 

Aktuel forskning

Den aktuelle forskning har stort fokus på at bidrage med dokumentation og GIS-kortlægning af det havorienterede friluftsliv, så dette kan indgå som en sektor i den igangværende maritime fysiske planlægning (MSP), som EU har pålagt alle medlemslande at gennemføre inden 2021. Vi forsøger også at inddrage turisme, der er den største økonomiske sektor på havet.

Et Innovationsfondsprojekt om udvikling af bynær økoturisme i National Park Skjoldungernes Land and Naturpark Amager er startet i januar 2017. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Ansvarlig for undervisningen i turisme på Natur- og Kulturformidleruddannelsen på Skovskolen i Nødebo (5 ECTS). Herudover bidrager jeg til undervisningsmoduler på kurset Outdoor Recreation. Vejleder en bred vifte af studerende i specialer, bacheloropgaver m.m. 

ID: 4228100