Kristen Danielle van Haeren

Kristen Danielle van Haeren

Ph.d. stipendiat

Kristen Van Haeren er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, sektion for landskabsarkitektur og planlægning. Hun deltager i forskningsprojektet Reconfiguring Welfare Landscapes, finansieret at Det Frie Forskningsråd (DFF/FKK). Projektet undersøger fremtidige potentialer for de grønne åbne rum i efterkrigstidens danske sociale boligområder. Kristen har en særlig interesse i at udforske betydningen af "grøn" og de forskellige materielle og immaterielle aspekter, fortolkninger, ideer og overordnede idiosynkrasier, som er indlejret over tid. Hendes forskning sigter mod at undersøge måder at beskrive og fotografere to af områderne på under betegnelsen ’Thick description’ som understøtter alternative måder at læse, fortolke og forstå flerheden og dybden i dansk velfærds "grønne" åbne rum. Kristen er uddannet arkitekt fra Carleton University (BArch) i Canada og Delft University i Holland (MSc) og har praktiseret på kontorer i både Canada og Europa.

 

 

Vejledere på projektet er Henriette Steiner og Rikke Munck Petersen, begge lektorer i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. Projektet har undervejs ligeledes modtaget støtte fra Anne Whiston Spirn, Cecil og Ida Green, fremtrædende professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 

Reconfiguring Welfare Landscapes, which investigates the future of the green open spaces of the post-war Danish social housing estates, and has been funded by the Danish Council for Independent Research. Kristen has a specific interest in exploring "green" and the various material and immaterial aspects, iterations, interpretations, ideas and overall idiosyncrasies embedded in the term over time. Her research aims to investigate modes of thick description and photography as a means of discovering alternative ways of reading, interpreting and understanding the plurality and depth of Danish welfare "green"-open-spaces. Kristen is educated as an architect from Carleton University (BArch) in Canada and Delft University in the Netherlands (MSc) and has practiced in offices in both Canada and Europe.

 

The project is supervised by Henriette Steiner and Rikke Munck Petersen, both Associate Professors of Landscape Architecture at the University of Copenhagen, as well has been supported by Anne Whiston Spirn, Cecil and Ida Green Distinguished Professor of Landscape Architecture and Planning at Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 

Teaching at the University of Copenhagen:

Theories and Methods of Landscape Architecture, (2018, 2019)

Landscape Film, (2018)

Supervisor for Master's thesis student (2019)

ID: 169980610