Peter Stubkjær Andersen

Peter Stubkjær Andersen

Lektor

Peter Stubkjær Andersen er uddannet forstkandidat (2004) og Ph.d. (2013) fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Peters arbejdsområder er relateret til landskabsforvaltning og -planlægning med særlig fokus på landskabsøkologi, økosystemtjenester, multifunktionalitet samt landskabsorienterede og involverende planlægningsprocesser.

Aktuel forskning

Peter er involveret i to større forskningsprogrammer:

dNmark Research Alliance – beskæftiger sig med kvælstof fra forskellige perspektiver. Peter er ansvarlig for arbejdspakke 2, som fokuserer landskabsmæssige problemstillinger. Som del af arbejdspakken gennemføres workshops i seks pilotområder i Danmark, hvor lokale interessenter er inviteret med til at diskutere fremtidige scenarier for kvælstofforvaltningen i de lokale landskab. Der udvikles en GIS-baseret platform, som benyttes til at simulere fremtidsscenarier for landskabet.

Fremtidens Landskaber – er et aktionsforskningsprogram med fokus dialogbaseret og inddragende landskabsplanlægning. Peter er tovholder på projektet Fremtidens landskab på Nordbornholm. Her er ved at blive skabt en landskabsplan og tilhørende strategi, i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Københavns Universitet og en række lokale borgere og interessenter.

Undervisnings- og vejledningsområder

Peter underviser på følgende kurser på Københavns Universitet: 

Landscape and Restoration Ecology (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Naturressourcer: Forvaltning og Økonomi (Bachelorkursus; modulansvarlig)

European Farm and Food Systems (Kandidatkursus; enkelte forelæsninger)

Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider? (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

ID: 5454155