Peter Stubkjær Andersen

Peter Stubkjær Andersen

Lektor

Peter Stubkjær Andersen er uddannet forstkandidat (2004) og Ph.d. (2013) fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Peters arbejdsområder er relateret til landskabsforvaltning og -planlægning med særlig fokus på landskabsøkologi, økosystemtjenester, multifunktionalitet samt landskabsorienterede og involverende planlægningsprocesser.

Aktuel forskning

Nuværende forskningsprojekter:

WaterProtect (2017-2020) - Er et europæiske Horizon 2020-projekt, som beskæftiger sig med grundvandbeskyttelse i intensive landbrugsområder i Europa. Peter er involveret i det danske Action Lab nær Skive, hvor landmænd inddrages i at finde bæredygtige løsninger. 

N-Sædskifter (2019-2020) - beskæftiger sig med optimering af sædskifter i relation til reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet. Peter er involveret i projektets involvering af landmænd i et projektområde.

Afslutttede forskningsprojekter:

dNmark Research Alliance (2013-2018) – beskæftigede sig med kvælstof fra forskellige perspektiver. Peter var ansvarlig for arbejdspakke 2, som fokuserede på landskabsmæssige problemstillinger. Som del af arbejdspakken gennemførtes workshops i seks pilotområder i Danmark, hvor lokale interessenter var inviteret med til at diskutere fremtidige scenarier for kvælstofforvaltningen i de lokale landskab. Der blev udviklet en GIS-baseret platform, som er videreudviklet af Andreas Aagaard Christensen siden da. 

Fremtidens Landskaber (2013-2017) – var et aktionsforskningsprogram med fokus på dialogbaseret og inddragende landskabsplanlægning. Peter var tovholder på projektet Fremtidens landskab på Nordbornholm. Her blev skabt en landskabsplan og tilhørende strategi, i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Københavns Universitet og en række lokale borgere og interessenter.

Undervisnings- og vejledningsområder

Peter underviser på følgende kurser på Københavns Universitet: 

Landscape and Restoration Ecology (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Thematic course II: Rural landscapes - Management and Planning (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Naturressourcer: Forvaltning og Økonomi (Bachelorkursus; modulansvarlig)

Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

ID: 5454155