Rikke Munck Petersen

Rikke Munck Petersen

Lektor

 

Rikke er uddannet arkitekt og landskabsarkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen (KADK), hvor hun også fik sin ph.d.

Forskning og praksis

Rikke forsker i metoder der udvider kroppens sensorium og samspillet mellem oplevelse og erkendelse i mødet mellem menesker og steder, og afledt heraf en dynamisk, sekventiel, rumlig og æstetisk tilgang til landskabstransformationer og design- og planlægningsprocesser.

På KU-IGH har hun pioneret i sensorisk analyse, konception, medie mediereing, især film, og dens oplevelsesmimetiske og medskabende rolle inden for stedbaseret design og planlægning. Hendes nuværende hovedforskningsfokus er multisensorisk storskala analyse og design og affekt ved dronefilmning for understøttelse af en sensorisk og affekt orienteret planlægningspraksis, der kan kvalificere hybrider af naturlige og menneskeskabte landskaber. Diskussioner om teknologi og digitalisering i landskabsarkitektonisk praksis er ligeldes centralt fokus.

I de sidste femten år har Rikke udviklet og integreret sin praksis og viden om landskabstransformationer, dynamisk kulturarv, design, planlægning, samskabelsesprocesser, storskala analyse og medie medlering gennem forskellige forsknings-, undervisnings- og praksissamarbejder. Foruden forskning og undervisning har hun siden 2003 haft sit eget studio mupLA og arbejdet som planlægger inden sin stilling som PhD studerende. Hendes ph.d.-afhandling 'Landskabets transformation' modtog ICAR CORA-prisen 2011, og også hendes studio mupLA har vundet priser for projekter i flere skalaer. Hun samarbejder med arkitekttegnestuer, kunstnere, kommuner, ministerier og har/har haft flere tillidserhverv.

Rikke sidder i studienævnet på IGN, er medlem af forskningsgrupperne 'Landskabsarkitektur og urbanisme' og 'Rumlig forandring og planlægning' og medarrangør af serien Copenhagen Landscape Lectures.

Nyheder

'The dispatched drone and affective distance in fieldwork' er 28 Oktober 2020 publiceret  i The Senses and Society, Volume 15, Issue 3: https://doi.org/10.1080/17458927.2020.1820188

'Picturing Thickness: The Creative Process of Imaging Sequencing', skrevet sammen med Kristen van Haeren, er 5. februar udgivet on-line i Architecture and Culture: https://doi.org/10.1080/20507828.2019.1675951

Bogkapitlet 'Resonance and Transcendence of a Bodily Presence: How a filmic mapping of non-visual, aural and bodily relations in space can strengthen the sensory dimension in landscape architectural design'' skrevet sammen med Mads Farsø udkom oktober 2019 i I. Troiani & H Campbell (red), Architecture filmmaking hos Intellect Ltd., Bristol: https://www.intellectbooks.com/architecture-filmmaking

Rikke er forskningspartner på projektet 'Done Imaginaries and Communities. Understanding Drones through Aesthetics' (2020-2024) støttet af Det Frie Forskningsråd DFF/FKK. Projektet startede september 2020. Se mere her: www.sdu.dk/diacs

Statens Kunstfond har finansieret projektet 'Drone æstetisk oplevelse og samskabelse - et forprojekt', der udforsker drone filmningers sanseinddragende og oplevelsesstimulerende kapacitet, der er nødvendige i arbejdet med større landskabstransformationer vedrørende klimatilpasning og deres rumlige påvirkninger og indvirkninger på mennesker og andet levende. Starter i 2020. See mere her: Kunstfondens tildelinger

 

 

Undervisning

Rikke har undervist på arkitektskoler siden 2000. Fra 2012 på UCPH-IGN har hun som kursusansvarlig initieret, planlagt og gennemført designstudioundervisning på bachelor- og masterniveau og vejledt bachelor-, kandidat-, og specialesstuderende, samt ph.d.-studerende. Hun er pt. engageret som medunderviserpå kandidatkurset 'Teori og Metode i  landskabsarkitektur'. Hendes aktuelle kurser som kursusansvarlig er:

BSc Håndværk og Æstetik i landskabsarkitektur – Studio (HVÆS), 15 ECTS

https://kurser.ku.dk/course/nigb15038u/2018-2019

HVÆS udforsker mødet mellem krop og horisont fysisk i rum, abstrakt i teorier og projektiv gennem medier medieringer (tegninger, modeller, fotografering og film). Kendskab til arbejde med oplevelsesstimulering udvider de studerendes sensoriske og æstetiske oplevelser, selviagttagelse og selvaffekt ledende til kognition, som grundlæggende praksis i landskabsfaget. Studerende får kompetencer til at udvikle sig individuelt og værktøjer, færdigheder og viden om æstetik og en performativ fænomenologisk designtænkning og -skabelse, knyttet til aktuelle planlægnings- og designudfordringer.

MSc Landscape Film - Studio, 7.5 ECTS

https://kurser.ku.dk/archive/2018-2019/course/NIGK13006U

Landscape Film - Studio er et designstudie, der udforsker nye medier, især film, design tilgang og sprog, og en udvidet bevidst evne til at arbejde udforskende med medie medieringer. Studerende udvikler en individuel designintervention, der specifikt fokuserer på filmmediets indlejrede sensoriske performativitet i designprocesser. De afsluttende projekter skal indeholde output i de forskellige medier og et stedspecifikt forslag i film, der skaber ny performativ æstetik.

Se undervisnings/kursus puplikationer her: https://issuu.com/rikkemunckpetersen/stacks eller under publikationsfanen.

 

Phd vejledning

Hongxia Pu – Project title:

The Emerging Horizontality of Desakota Urbanity In Hilly Regions in Southwest China (2020-)

Kristen Danielle van Haeren  Project title:

Thickness of the Green – Another way of telling two Danish welfare landscapes (modtaget phd-grad 2020)

Elisabeth Umbanhowar 

gæste phd-studerende fra Univeristy of Washington. Elisabeth forsker i film, landskabsarkitektur og offentlige rum (mentor forår 2020)

ID: 37447101