Johanne Heesche

Johanne Heesche

Ph.d. stipendiat

Landskabsarkitekt MDL, planlægger og ph.d. studerende tilknyttet forskningsgruppen for Landskabsarkitektur og-urbanisme. Specialiseret i omdannelse af industrilandskaber. Fokuserer i øjeblikket på yngre industrilandskaber i forstadskommunerne omkring København (Ringbyen) i ph.d. projektet ”Transformation of Suburban Industrial Landscapes in Loop City”. Har tidligere arbejdet med projektledelse af lokalplaner og kommuneplan i Hørsholm Kommune sideløbende med præmiering i arkitektkonkurrencer og eget firma (RUMFANG arkitektur & landskab).

ID: 124411780