Laura Winge

Laura Winge

Ph.d.-studerende

Laura Winge, Senior Designantropolog og Ph.D. studerende på Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet. Laura Winge er uddannet fra Institut for Visual Design, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
I sin forskning undersøger Laura hvordan codesign inkluderer borgere i den politiske dagsorden og transformation af urbane rum. Laura har års erfaring som selvstændig designer og konsulent indenfor samproduktion, involvering af borgere i sociale designprojekter, codesign og offentlig innovation.
Laura Winge er en del af det praksisbaserede forskningsprojekt Bevæg Byen, der undersøger codesign af urbane miljøer med børn.
 

Designtænkning | Designantropologi | Codesign

Laura Winge arbejder med designtænkning, samproduktion og borgerinddragelse. Hun har lang erfaring med at designe og gennemføre projekter, hvor designtænkning er drivkraften bag udvikling. Laura designer processer med udgangspunkt i metoder, der kombinerer brugerinvolvering med kreativ problemløsning og forandringsledelse. Antropologisk metode omsættes til brugerindsigter. Forståelse for procesdesign og organisationsudvikling resulterer i servicedesign, offentlig innovation eller urban udvikling. Ofte inddrages relevante samarbejdspartnere, når det gavner et projekt.

Som codesigner fokuserer Laura på det tværfaglige samarbejde, og skaber de rette betingelser for at gøre visioner konkrete og klar til implementering. Derfor er Laura særligt interesseret i at bruge  historier eller andre formater, f.eks. udstillinger og dokumentar, der formidler indsigter og resultater, så de er brugbare til det videre arbejde.

Laura er en ofte benyttet oplægsholder og underviser. Hun afholder workshops i spændingsfeltet mellem codesign, ideation og kunstnerisk innovation. Laura har bl.a. samarbejdet med Codesign Research Center på Kunstakademiets Designskole, DPU Aarhus Universitet, Kaospiloterne, CBS og Antropologi Københavns Universitet.

Endeligt har Laura Winge løst en række stedsspecifikke kunstneriske udsmykningsopgaver og udstiller arbejder i ind- og udland.

Laura Winge er Designantropolog og Phd. Stipendiat på Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. Hun er kandidat fra Kunstakademiets Designskole, Institut for Visuel Design. Har studeret Antropologisk metode på Københavns Universitet og Proces- og Forandringsledelse på Danmarks Medie- og Journalist Højskole.

ID: 152259766