Anna Aslaug Mortensdottir Lund

Anna Aslaug Mortensdottir Lund

Adjunkt

Anna Aslaug Lund er arkitekt og landskabsarkitekt MAA, PhD og adjunkt på Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning. Anna har desuden også erfaring som praktiserende landskabsarkitekt med fokus på byer, landskaber, bæredygtighed og klimatilpasning.

I sin forskning beskæftiger Anna sig med klimatilpasning af byrum og urbane landskaber i forhold til skybrud, stormfloder og havvandstigninger. Indenfor dette overordnede felt studerer Anna i særlig grad de sanselige, rumlige, rekreative og økologiske potentialer, der knytter sig til de mulige løsninger.

Fra 2020 til 2023 arbejder Anna sammen med otte andre forskere på projektet ”Danske Byers tilpasning til havvandsstigning - Nye løsningsrum”, der omhandler klimatilpasning af kystlandskaber: https://realdania.dk/nyheder/2020/06/havvand-forskning-160620

I 2019 forsvarede Anna sin PhD-afhandling ROOM FOR RAIN, der undersøgte hvordan skybrudshåndtering kan indpasses arkitektonisk i urbane gaderum og samtidig bidrage med sanselige og sociale kvaliteter samt understøtte naturlige økologier i byen. Se Anna fortælle om PhD-projektet i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=alqP36Veu0w

ID: 99795285