Anton Stahl Olafsson

Anton Stahl Olafsson

Lektor

Anton Stahl Olafsson (ASOL) er cand. scient (2007) i Geografi & Geoinformatik, og Ph.d. (2012) fra Skov & Landskab, Københavns Universitet. 

Jeg arbejder med planlægning, forvaltning og rumlige analyser i relation til landskabsforvaltning, grønne strukturer, friluftsliv, havfriluftsliv, natursyn, bæredygtig transport og cykling.

I perioden 2008-2011 var jeg ansat som phd studerende. Phd’en omhandler en metode til GIS-kortlægning af rekreative oplevelsesværdier, også kaldet oplevelsesværdikortlægning. Udvikling og validering (blandt friluftsudøvere og planlæggere) samt implementering af oplevelsesværdikortlægning var alle centrale komponenter i phd-projektet.

Jeg var ansat som post doc (2012-2013) i projektet www.bikeability.dk med fokus på cykling i relation til byform og andre transportformer.

Jeg arbejder pt. i det IGN koordineret EU-FP7 projekt www.greensurge.eu GREEN SURGE (Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the green Economy) i perioden 2013-2017. Og i projekter tilknyttet www.havfriluftsliv.dk (finansieret af Tips og Lotto midler) med fokus på national brugerkortlægning af friluftsaktiviteter på havet i relation til marin fysisk planlægning.

Jeg er desuden tilknyttet to PhD projekter som medvejleder, ét projekt med fokus på reintroduktion af cykling som transportmiddel i Bejing og København, og ét projekt med fokus på urban biokulturel diversitet og governance (www.createbcd.dk).

Kursusansvar: Nature Perception - Theories and Mehods (http://kurser.ku.dk/course/LNAK10081u/) og Outdoor Recreation - Planning and Management (http://kurser.ku.dk/course/nigk14010u/).

ID: 4223956