Mariann Hedam Fermi-Erichsen

Mariann Hedam Fermi-Erichsen

Sektionssekretær

Mariann Erichsen er chefsekretær i afdelingen for By- og Landskabsstudier og har været ansat siden den 1. april 1997. De primære arbejdsopgaver er:

- Inddatering af ferie og fravær i ScanPas

- Kalenderstyring for Sektionsleder

- Sparringspartner for chefen

- Planlægning og kordinering af møder, seminarer og workshops

- Sekretær for afdelingens medarbejdere

- Rejseplanlægning og -bestilling

- Planlægning og afholdelse af møder, konferencer, temadage m.v.

- Korrektur

- Referater

- Administration af indberetning til CURIS

- Elektronisk behandling af fakturaer

- Udfærdigelse af rejseafregninger m.v. for eksterne gæster

- "Ambassadør" for afdelingen

- Opfølgning på henvendelser fra ansatte og Ph.D.studerende

- Introduktion af nyansatte, herunder velkomstpakke, nøgler, kort indretning af kontor

- Diverse ad hoc opgaver

ID: 6192197