Tilde Tvedt

Tilde Tvedt

Ekstern konsulent

Tilde Tvedt arbejder med kommunikation og formidling og har stor ekspertise i at gøre forskningsresultater tilgængelige for en større målgruppe. Grundlaget er en uddannelse som landskabsarkitekt (cand.hort.), en diplomuddannelse i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og lang erfaring med forskningsformidling.

Hun er bl.a. redaktør på Videntjenesten for By, Park og Landskab, der formidler ny viden til fagfolk, og har redigeret en række hæfter og bøger til samme målgruppe, bl.a. Kirkegårde i udvikling, Natur og grønne områder forebygger stress og Eksotiske udflugter rundt Øresund. Desuden har hun ansvaret for den årlige kirkegårdskonference, som i 2020 samlede 700 deltagere.

Tilde Tvedt skriver også nyheder og andre tekster til hjemmesider, driver IGN's forlag, redigerer artikler og sørger for god sproglig kvalitet i alle slags tekster.

ID: 4234924