Jan Støvring

Jan Støvring

Senior forskningskonsulent

Jan Støvring (født 1973) er landskabsarkitekt MDL og er som seniorkonsulent tilknyttet forskergruppen for Landskabsteknologi. Jan arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og teknologi der indbefatter byrums- og arkitekturanalyser, eksperimentelt (naturvidenskabeligt) arbejde, samt test og udvikling af nye bygge- og anlægsmaterialermaterialer. Klimatilpasning af vores tæt befæstede byområder er det aktuelle fokus for forskningen. Gennem sit arbejde har Jan opbygget særlige kompetencer indenfor design og konstruktion af befæstelser, herunder permeable befæstelser.

Foruden at undervise og vejlede landskabsarkitektstuderende er Jan projektkoordinator for det faglige netværk www.partnerlandskab.dk. PartnerLandskab er et forrum for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsprojekter mellem private virksomheder, interesseorganisationer, kommunale forvaltninger og Københavns Universitet. Formålet er at sammenfatte og dele erfaringer og viden, samt i praksisforankrede projekter, at afprøve nye metoder, der kan øge fagligheden eller lette kendte arbejdsrutiner indenfor den grønne sektor.

ID: 33913608