Kamilla Stener Møller

Kamilla Stener Møller

specialkonsulent

Er pt. på barselsorlov

Kamilla S. Møller har siden 2010 arbejdet i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN. Hun er uddannet geograf fra Roskilde Universitet.

Kamilla arbejder med ledelsesbetjening i sektionen, og hjælper bl.a. med at koordinere og rammesætte den strategiske og organisatoriske udvikling. 

Desuden er hun faglig sekretær for Center for Strategisk Byforskning. Udover Københavns Universitet består centret af forskere fra  Arkitektskolen Aarhus samt Aalborg Universitet. Læs mere på www.byforskning.dk

Kamilla har desuden arbejdet som programtkoordinator for forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber (www.fremtidenslandskaber.dk), som er et landsdækkende forskningsprogram, der i perioden 2013-2017 satte fokus på at forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. I perioden 2010-2013 var Kamilla koordinator for DIAPLAN (www.diaplan.dk), der handlede om integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab.  

ID: 32264495