Nané Køllgaard Pedersen

Nané Køllgaard Pedersen

Ph.d.-studerende

Nané Køllgaard Pedersen er ph.d. studerende og arbejder med udvikling af naturnære skovrejsningsmetoder. Ph.d. projektet bygger på viden fra fagområderne landskabs- og vegetationsøkologi, skovbrugspraksis og landskabsarkitektur.
I projektet undersøges det hvordan man med forskellige indgreb, kan udnytte den naturlige tilgroningsproces fra bar mark til højskov, og samtidig skabe natur- og oplevelsesværdi i den unge skov. I samarbejde med Naturstyrelsen analyseres tilgroningsprocessen på arealer udlagt i løbet af de sidste 30 år og nye metoder afprøves på arealer i Himmerig skov ved Hinnerup og Oksbøl skov på Als.

Forskningsprojektet er støttet af GBHF www.gbhf.dk og 

15. Juni Fonden www.15junifonden.dk

 

Artikel om PhD-projektet i Weekendavisen


Nané Køllgaard Pedersen er uddannet landskabsarkitekt cand.hort.arch. med  speciale om skovbryn og Elmelund skov.
Har sammen med Professor Anders Busse Nielsen været Københavns Universitets rådgivere på Københavns kommunes nye byskov, samt tidligere rådgiver og projektleder på 35 hektar bynær skovrejsning i Ishøj kommune.

 

ID: 152102542