Anne Madsbjerg

Anne Madsbjerg

Ph.d.-studerende

Anne arbejder i et tværfagligt krydsfelt mellem byplanlægning, landskabsarkitektur og antropologi. I phd projektet om ‘byhaver’ udvikles en humanistisk tilgang til byplanlægning hvor menneskelige behov og oplevelser sættes i centrum. Hun har både national- og international erfaring fra en række kendte tegnestuer såsom OMA og COBE. Projekterfaring inkluderer masterplaner i Dubai, Lagos, London, Shanghai og København. Anne har desuden tre års undervisningserfaring fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og underviser nu master-studerende tilknyttet Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet.      

Research interesser: fænomenologi, perception, steds-skabelse og bynatur 

ID: 145810871