Lise Byskov Herslund

Lise Byskov Herslund

Lektor

Jeg er lektor i afdelingen for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Jeg er uddannet geograf og arbejder bredt med by- og regionaludvikling både i Danmark, Europa og u-lande. Jeg arbejder gerne udfra et hverdagslivsperspektiv hvor fokus er på folks dagligdag og livsvilkår.

Jeg leder i øjeblikket med et projekt om water sensitive cities i Sydafrika der udforsker mulighederne for at gøre sydafrikanske byer mere modstandsdygtige overfor tørke og oversvømmelser. Projektet ser både på fysiske løsninger og hvordan det kan blive til virkelighed. Min forskningsbidrag i projektet er omkring governance og transition.

Jeg arbejder også med projekter omkring landdistriktsudvikling og specielt hvordan og hvilken rolle lokalsamfund og civilsamfund spiller i udviklingen på landet. Her har jeg arbejdet med flygtninge i mindre byer og er nu i gang med projekt omkring lokalsamfund som aktører i landdistriktsudviklingen og hvordan det ændrer dem. 

Tidligere har jeg arbejdet med projektet ’Water Resilient Cities in Africa’ (FFU-projekt), der udforsker mulighederne for at bruge landskabet til at gøre byer i Afrika mere modstandsdygtige overfor oversvømmelser og tørke. Case-byerne er Dar es Salaam og Addis Ababa https://ign.ku.dk/english/research/landscape-architecture-planning/landscape-technology/water-green-africa/. Herudover arbejder jeg med mindre byer (stationsbyer) i Danmark og de udfordringer de står overfor som følge af strukturreformen og den generelle regionale udvikling. Mit fokus er hovedsagligt på ændrede livsformer og den sociale organisering i stationsbyerne.

Jeg er kursusansvarlig for 'Bysociologi - menneske, sted og by' og 'Bypolitik'; to bachelorkurser udbudt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og er også kursusansvarlig for kandidatkurset ’Motivation and Pro-environmental Behaviour’ i samarbejde med Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO). Jeg er også kursusansvarlig for kandidatkurset 'Theories of Urban Design' på landskabsarkitektuddannelsen.

Fra 2010-2013 var jeg work-package ansvarlig på EU FP-7 projektet Climate Change and Urban Vulnerability in Africa (CLUVA). Her var det specielt udvikling af indikatorer og typologier for identifikation af klimafølsomme områder i byer og en analyse af planlægning og governance i forbindelse med klimatilpasning og udvikling af vigtige tiltag i samarbejde med stakeholders fra Dar es Salaam i Tanzania, Addis Ababa i Etiopien og St. Louis i Senegal. www.cluva.eu

Tidligere har jeg arbejdet som Research og Education Advisor på et Danida finansieret projekt i Nepal (2007-2010). Projektet gik ud på at kapacitetsopbygge et Naturressource institut under Tribhuwan University. Det var kapacitetsopbygning indenfor forskning, undervisning og management. Herudover har jeg deltaget i Center for Strategisk Byforskning og stået for et forskningsprojekt om udflytning fra København til landområder og muligheder for at starte vidensintensive mikro-virksomheder på landet.

Min PhD omhandlede konsekvenserne af omstillingen fra plan- til markedsøkonomi for landområderne i de Baltiske lande.

ID: 6199362