Jørgen Primdahl

Jørgen Primdahl

Professor

Jørgen Primdahl, landskabsarkitekt, Ph.d.
Professor i det åbne lands planlægning

Det rurale landskab er mit primære forskningsområde med fokus på landskabets anvendelse, forvaltning og regulering. Mit mål er både at forbedre forståelsen af landskabets forvaltning og forandring og bidrage til udvikling af bæredygtig udvikling af landskaberne gennem forskellige former for offentlig regulering og planlægning. Aktuelt arbejder jeg dels med undersøgelser af, hvordan forskellige drivkræfter spiller sammen i påvirkning af landskabet, bl.a. landbrugets strukturudvikling og forskellige former for urbanisering, dels af udvikling af metoder til planlægning af lokalsamfundets landskab i det åbne land. (Se hjemme siderne: www.multiland.dk, www.diaplan.dk)

Det meste af min undervisning består i forelæsninger og vejledning af studerende på landskabsforvaltningsuddannelsen, samt masteruddannelsen i Landdistriktsudvikling og planlægning . Jeg er kursusleder for temakurset, Landskabsforvaltning

ID: 4230406