Emil Engelund Thybring

Emil Engelund Thybring

Lektor

Uddannelse

 • 2011: ph.D., Danmarks Tekniske Universitet
 • 2007: Civilingeniør, cand.polyt., Danmarks Tekniske Universitet

 

Ansættelser

 • 2019- : Lektor, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • 2015-2019: Postdoc, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • 2013-2015: Postdoc, ETH Zürich, Institut für Baustoffe og EMPA, Abteilung Angewandte Holzforschung
 • 2013: Adjunkt, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri
 • 2011-2013: Konsulent R&D, Teknologisk Institut
 • 2008-2011: ErhvervsPhD-kandidat, Teknologisk Institut

 

Videnskabelige medlemskaber

 • 2015- : Medlem af Marie Curie Alumni Association
 • 2013-2015: Medlem af styregruppen, COST Action FP1303 Performance of biobased building materials 
 • 2010-2013: Medlem af styregruppen, COST Action FP0904 Thermo-hydro-mechanical wood behaviour and processing
 • 2009-2012: Medlem af arbejdsgruppe, COST Action FP0802 Experimental and computational micro-characterization techniques in wood mechanics

 

Ansvarsposter

 • 2019: Gæsteredaktør for specialnummer af tidsskriftet Forests
 • 2017- : Medlem af Editorial Board ved tidsskriftet Wood Materials Science and Engineering
 • 2017- : National koordinator for Danmark i Northern European Network for Wood Science and Engineering
 • 2017- : Medformand for National Support Group of Denmark, Forest-based Sector Technology Platform, EU
 • 2017-2018: Gæsteredaktør for specialnummer af tidsskriftet International Wood Products Journal
 • 2017: Hovedarrangør for konferencen 13th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE2017) ved Københavns Universitet
 • 2012- : Videnskabelig reviewer for en række ISI-tidsskrifter inkl. Cellulose, International Biodeterioration & Biodegradation, Journal of Materials Science, Polymer Degradation and Stability, Proceedings of the Royal Society A, m.fl.
 • 2010-2011: Bestyrelsesmedlem i ErhvervsPhD-foreningen
 • 2007-2011: Bestyrelsesmedlem og bestyrelsessekretær i Dansk Selskab for Materialeprøvning og –forskning (DSM), Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

 

Uddannelse

Cand.polyt., ph.D.

ID: 144723618