Jesper Riis Christiansen

Jesper Riis Christiansen

Lektor

Min forskning fokuserer på sammenhængene mellem jordens hydrologi, biogeokemi og det mikrobielle liv og hvordan ændringer i miljøet påvirker disse relationer for at forstå processerne der påvirker vandkvalitet og evnen til at binde atmosfæriske drivhusgasser.

Som forsker og post har jeg i stigende grad fokuseret på tværdisciplinære projekter, som det fremgår af min publikationsliste. I tilbragte to år som post-doc ved University of British Columbia, Vancouver og studerede funktionelle geners rolle i CH4 kredsløbet i våde jorde i den tempererede regnskov. Jeg arbejdede også indgående med måling af atmosfæriske drivhusgasser ved brug af laser spektroskopi.

Udover at forske underviser jeg også på bachelor og master niveau i kurser indenfor feltmetoder, økosystem hydrologi og jordens biogeokemi. Desuden vejleder jeg bachelor og speciale studerende indenfor hydrologi og biogeokemi. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på bachelor, master og PhD niveau på Insitut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Jeg er kursusansvarlig, i samarbejde med Erik Dahl Kjær, for 1. års landskabsarkitektstuderende i kurset Naturgrundlaget 1.

Jeg bidrager til MSc kurset Ecology and Environmental Science in Relation to Environmental Economics (EESREE) i form af forelæsninger og øvelser.

Sammen med lektor Klaus Steenberg Larsen er jeg kursusansvarlig for SCIENCE PhD kurset "Advanced Measurements and Analyses of Greenhouse Gas Fluxes from Soils"

Derudover er jeg gæstelærer på andre kurser der omhandler økologi og hydrologi.

Jeg har siden 2014 været vejleder for 7 BSc og 5 MSc studerende. 

Aktuel forskning

I øjeblikket arbejder jeg på flere forskningsprojekter

INTERCEPTION - i samarbejde med hydrogeologer fra Geologi sektion på IGN og GEUS undersøger vi hvilken rolle vegetationen spiller i forhold til at ændrer vandbalancen i jordens umættede zone

COUP - Constraining Uncertainties in the Permafrost-Climate Feedback. Projektet undersøger hvorledes vi med en større forståelse af jordens kulstofpuljer og udveksling af drivhusgasser i områder med permafrost kan forbedre globale cirkulationsmodeller. Jeg bidrager med feltmålinger af drivhusgasser i Grønland og Canada.

Våde skovjorde - Jeg forsker også i at forstå hvorledes landskabets drivhusgasbalance ændres når drænede jorde i skove bliver gjort vådere. Projektet vil koble målinger af jordens vandbalance med drivhusgasprocesser med det formål at udvikle et værktøj der kan beregne klimaeffekten når den naturlige hydrologi genoprettes. 

ID: 4239664