Simon Skov

Simon Skov

Seniorrådgiver

 

Simon Skov forsker i og rådgiver om:

- Vurdering af træers stabilitet og vitalitet. Han er ekspert i risikovurdering og aktiv på alle niveauer i forhold til emnet. Han udfører tilsyn, vurderer nye fredninger og dispensationer fra eksisterende og underviser alle niveauer af træplejere og - ansvarlige. Han er desuden træadvokat ved byggeri og gravearbejde, udvikler løsninger til systematisk tilsyn og forsker i træers stabilitet bl.a. ved træktest.

- Genanvendelse af næringsstofferne i flisaske, hvilket især omfatter spredning af aske i skov. Når flis og træpiller er brændt ender en stor del af næringsstofferne i asken. Via en revideret bioaskebekendtgørelse er anvendelsen blevet mere realistisk. Simon Skov arbejder for at lave viden og praktiske løsninger, så asken kan genanvendes bl.a til gødning af skove, hvor der produceres flis. Han arbejder med askens påvirkning af skovjord og jordvand, askens hærdning, askens effekt på mos, bær og blade, spredning af asken og træernes tilvækst og vitalitet efter askespredning.

- Arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af biomasse som flis og træpiller, herunder måling af skimmelsvampe og træstøv.

- Bioenergi/biomasse. Oparbejdning af skovbiomasse, håndtering og lagring af flis herunder selvantændelse, lagersvind og brandrisiko. Afprøvning af nye brændsler herunder haveparkflis og gyllefibre. Desuden foretages soldning af flis efter standarten WB160.

- Arbejdsplads- og husundersøgelser for skimmelsvampe. Han samarbejder med arbejdsmedicinske klinikker i forbindelse med patienters eksponering for skimmelsvampe og rådgiver om løsningerne.

- Juletræsproduktion med fokus på miljøet (reduktion af sprøjtegift og gødning) og træernes respons på næringsstofvilkår.

- Vejsalt og alternative tømidlers effekt på vejtræers vækst og vitalitet.

- Brænde og brændeovne. Produktion og håndtering af brænde, samt bæredygtighed og miljø.

Simon Skov har stor erfaring med finansiering af projekter og projektledelse.

Forfatter til indholdet på hjemmesiderne:

www.flisogskimmelsvampe.dk

www.fyrmedflis.dk/

www.bioaske.dk

www.fyrmedpiller.dk

ID: 4233156