Ansatte i Sektion for Skov, natur & biomasse – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Skov, natur & biomasse

Jon Kehlet Hansen

Jon Kehlet Hansen

Seniorforsker

Uddannnelse: PhD Forest Genetics

Arbejdsområder:

Sekretær for Frøkildeudvalget

Proveniens- og frøkildeanbefalinger på plantevalg.dk

Skovtræforædling - specielt for sitkagran, douglasgran og stilkeg

Genetisk tilpasning til klimaændringer for en række vedplanter med specielt fokus på udspring/afmodning, sitkagranlus og tørketolerance

ID: 4222925