Bachelorprojektkonkurrence – Københavns Universitet

IGN > Bachelorprojektkonkurr...

Bachelorprojektkonkurrence

Igen i år sætter Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) fokus på det, der forener os på tværs af forsknings- og uddannelsesområder på instituttet. Derfor holder vi konkurrencen om bedste bachelorprojekt 2018 og præmierer de projekter, som viser højeste grad af kvalitet, nytænkning og anvendelighed inden for en række kategorier, som er kendetegnende for instituttets arbejde.

Årets kategorier er

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling – Hvis du bidrager med viden og/eller løsninger på et af de områder, som dækkes af de 17 verdensmål defineret af FN. Målene løber frem til år 2030 og sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Du kan læse om verdensmålene på http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene. Husk ved tilmeldingen at indikere hvilket mål, dit projekt adresserer.

Erhvervsrettet samarbejde – Hvis du har et formelt samarbejde med et eksternt samarbejdspartner, fx en virksomhed, organisation, institution eller forening, og dit projekt bidrager med viden og/eller løsninger, som samarbejdspartneren kan bruge til at løse udfordringer, som er aktuelle for dem.

Innovation – Hvis du med dit projekt arbejder med noget på en helt ny måde, fx bruger en teori eller metode på en innovativ måde, beskæftiger dig med et felt, som ikke er særligt belyst eller er svær at undersøge, eller bidrager med nogle helt nye løsninger på en svær problemstilling. Problemstillingerne kan være af både praktisk eller teoretisk karakter.

Tværfaglighed – Hvis du i dit arbejde med den valgte problemstilling bevæger dig på tværs af videnskabelige discipliner og løfter måden at belyse og/eller løse problemstillingen på ved at kombinere flere fagområder.

Bedste poster – Hvis du vil præsentere dit projekt med en videnskabelig poster på markedspladsen den 21. september 2018.

Ved tilmeldingen skal du vælge en af de fem kategorier. Hvis du vælger kategorien ’bedste poster’, er det posteren, der bliver bedømt, men du kan samtidig tilmelde dig en af de andre kategorier, hvor det er selve projektet, der bedømmes.

Hvem kan deltage

Konkurrencen gælder alle bachelorprojekter, som er skrevet i studieåret 2017/18 på en af de seks uddannelser:

 • Geografi og geoinformatik
 • Geologi-geoscience
 • Landskabsarkitektur
 • Have- og parkingeniør
 • Skov- og landskabsingeniør
 • Natur- og kulturformidler

Hvordan tilmelder du dig

Tilmeldingen foregår elektronisk på denne hjemmeside (tilmeldingsformular), og fristen er den 21. august 2018.

Ved tilmeldingen skal du oplyse:

 • Hvilken uddannelse du skriver på
 • Om I er flere om projektet
 • Hvem din(e) vejleder(e) er
 • Projektets titel
 • Hvilken kategori du vil konkurrere i

Tilmeldingen er også en tilkendegivelse af, at du er indforstået med at deltage i kåringsarrangementet den 21. september 2018 og gerne besvarer spørgsmål på ’markedspladsen’.

HUSK, at informere din vejleder, når du har tilmeldt dig, da bedømmelsen er baseret på vejledernes udtalelse om projektet. Efter du tilmelder dig, skal du sende dit bachelorprojekt og eventuel poster som pdf-filer til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk. Fristen for at sende rapporten og den eventuelle poster er også den 21. august 2018.

Poster eller ej? Og hvordan?

Er du i tvivl om det er noget for dig? Eller om det kun giver merarbejde i forhold til at skrive og forsvare dit bachelorprojekt? Det tager selvfølgelig tid at sætte en poster op, og det forudsætter, at du kan udvælge de vigtigste informationer og vinkle dit projekt skarpt. Men det er også en god øvelse op til det mundtlige forsvar af dit projekt, og kan dermed være en meget nyttig del af dit forberedelsesarbejde.

På denne side kan du finde vejledning i at lave en god poster. Vælger du at deltage i denne kategori, skal du sende posteren som pdf til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk senest den 21. august 2018.

POSTERSKABELON 
KU har forskellige posterskabeloner "https://designguide.ku.dk/ku/skabeloner/tryksager/videnskabelige_postere/" fremstillet i PowerPoint.

Ændring af format
Formatet på skabelonen kan ændres under ”Sideopsætning”, som findes under ”Filer” i menulinjen. Vær opmærksom på, at der kan ske forvrængninger i grafikken. 

Når posterne skal printes
Du skal aflevere en PDF-fil, i stedet for en PowerPoint-fil, da det formindsker fejl. Undgå gennemsigtighed og udtoning, da disse effekter kan skabe problemer i PDF-filen

OBS! Farver
Vær opmærksom på, at farverne kan ændre sig fra det du ser på skærmen, til det færdige print.  

OBS! Flere skabelonvarianter i en skabelonfil
Der er udover standardskabelonen (side1) en blank version (side 2) og en version med logo i bunden af posteren (side 3).

GODE RÅD NÅR DU SKAL FREMSTILLE DIN POSTER
Posteren skal skabe opmærksomhed! Brug tal, diagrammer, tabeller og billeder. Medtag forklarende tekster til figurer og tabeller.  Husk, at en typisk læser kun bruger et par minutter til at kigge på posteren, så det er meget vigtigt at minimere graden af ”uorden” på posteren og have klare og informative udsagn og attraktive oplysende tal. Hold tekstmængden til et minimum. Overvej korte afsnit, smalle kolonner og punkttegntekst.

Tekststørrelser
Titellinjen skal være størst, mellem 80-120 pkt. Ofte er det centreret på tværs af bredden på posteren, selvom det kan tilpasses til højre eller venstre. Hold titlen i sin egen tekstboks. Forfatter og tilhørsforhold, 40-60 pkt. bør også forblive som en tekstboks. Nyttige tips: Brug Shift + Enter for ny linje. Postertekst - 20-40 pkt. Overskrifter en anelse større. Arial eller anden san serif skrifttype til titler i hele posteren og Times New Roman for al brødtekst. Hvis din tekst er skrevet i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram, kan du kopiere og indsætte teksten i skabelonen.

Indsæt
Tal, diagrammer og tabeller er oftest oprettet i andre programmer og kan kopieres ind i PowerPoint, eller indsættes ved at vælge Indsæt>Billede>Fra fil.  Billeder og grafik indsættes på samme måde. Husk, at billeder og grafik skal være af en god kvalitet, og i en høj opløsning (min. 150 dpi). 

Layout
Hold tekstkolonnerne smalle. Vær ikke bange for meget "hvidt" da der gerne må være op til 40% "hvidt" på en poster. Billeder og tekst, som hører sammen, skal stå sammen. En spalte må max. indeholde 65 karaktere. Pas derudover på læsbarheden, fx er en rød tekst på sort baggrund ulæselig. 

Korrektur
Husk stavekontrol, og tjek for læselighed og konsekvens i stil. Spørg andre om deres ærlige meninger. Udskriv en farvekorrektur før du sender din endelige plakat som pdf til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk senest den 21. august 2018.  

Kåringen

Inden for hver kategori præmieres det vindende projekt med 5.000 kr.

Bedømmelsen er baseret på udtalelser fra projekternes vejledere. Et bedømmerpanel med repræsentanter fra alle uddannelser udvælger et projekt inden for hver kategori som bedst opfylder kriterierne og, som viser højeste grad af kvalitet, nytænkning og/eller anvendelighed. Det betyder, at det ikke udelukkende er en akademisk vurdering i traditionel forstand.

Vinderne kåres den 21. september 2018 om eftermiddagen ved et arrangement i Festsalen på Geocentret på Øster Voldgade 10, København K.

I en uge op til kåringen, vil alle posters blive udstillet på IGNs tre adresser. Den 21. vil deltagerne have mulighed for at gense alle posters og stemme på den, de synes er flottest og som bedst viser, hvad bachelorprojektet går ud på og har resulteret i.

Det fulde program annonceres efter sommerferien, men det drejer sig overordnet om følgende:

14:00   Velkomst
14:05   ’Markedsplads’ med alle projekter og posters, samt afstemning om bedste poster
15:00   Fagligt oplæg
15:20   Kåring af vinderne
15:30   Geobaren åbner dørene op for ”Institut-fredagsbar"

På ’markedspladsen’ vil alle de deltagende projekter være repræsenteret. Her kan du møde studerende fra din og IGNs andre uddannelser og høre om deres projekter.

Til sidst vil alle, der har lyst, kunne se eller gense Geobaren, der i dagens anledning holder ’Institut-fredagsbar’.

Den 22. september 2017 kårede Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fem projekter som vindere af Instituttets anden konkurrence om bedste bachelorprojekt.