Byens gulv – Københavns Universitet

Byens Gulv 2020

Konferencen bliver afholdt d. 29. januar på Nyborg Strand

2020 breder vi os lidt ud over de centrale byområder og ser mere bredt på BYENS HVERDAGSGULVE. Vi er interesseret i de rum, vi alle færdes i hver eneste dag. Det er på villavejene, på skolerne, legepladser, i parker, på arbejdspladser, på veje og cykelstier i forstæderne, men selvfølgelig også stadig i byerne. Ofte er det de store offentlige rum i de centrale byområder, der får mest opmærksomhed. I år vil vi derfor gerne give hverdagslivet og de knapt så investeringstunge områder af vores byer og boligområder en god portion opmærksomhed. Vi glæder os til at tage en tur rundt i hele landet og se på de rum og gulve, der danner rammen om vores alle sammens hverdagsliv.

Byens Gulv er konferencen, der samler alle med interesse for byens liv, funktioner og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører

Byens Gulv er en endags-konference om og for alle, der arbejder med det, der er ”under knæhøjde” i byerne. Fra idéer, til skitser, planer, anlæg og drift – for pladser, torve, belægninger, beplantninger, klimatilpasninger, indretning, møbler osv. i byens rum.

Konferencens deltagere er bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører, som kommer fra både private rådgivningsvirksomheder, forsyningsvirksomheder samt offentlige institutioner som universiteter, kommuner og stat. Intet andet sted mødes så tværfagligt et felt med så stor ekspertfaglig og specialiseret viden om Byens Gulv.

Deltag i Byens Gulv – i krydsfeltet mellem viden, praksis og netværk kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstede. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

På konferencen Byens Gulv konkretiserer vi tidens tendenser, giver indsigt og den nyeste viden. Vores mål er at bidrage til at byens gulv tænkes ind i alle faser fra idé til virkelighed, når fremtidernes byområder tager form.