Coronavirus Information på dansk / Information in English

Byens gulv – Københavns Universitet

Byens Gulv 2020

Konferencen blev afholdt d. 29. januar på Nyborg Strand

2020 breder vi os lidt ud over de centrale byområder og ser mere bredt på BYENS HVERDAGSGULVE. Vi er interesseret i de rum, vi alle færdes i hver eneste dag. Det er på villavejene, på skolerne, legepladser, i parker, på arbejdspladser, på veje og cykelstier i forstæderne, men selvfølgelig også stadig i byerne. Ofte er det de store offentlige rum i de centrale byområder, der får mest opmærksomhed. I år vil vi derfor gerne give hverdagslivet og de knapt så investeringstunge områder af vores byer og boligområder en god portion opmærksomhed. Vi glæder os til at tage en tur rundt i hele landet og se på de rum og gulve, der danner rammen om vores alle sammens hverdagsliv.

•  HENT PROGRAMMET
•  HENT OVERSIGT OVER OPLÆGSHOLDERE
•  SE DELTAGERE VED VIRKSOMHEDSMESSEN

Byens Gulv er konferencen, der samler alle med interesse for byens liv, funktioner og materialer.

Konferencens deltagere er bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører, som kommer fra både private rådgivningsvirksomheder, forsyningsvirksomheder samt offentlige institutioner som universiteter, kommuner og stat. Intet andet sted mødes så tværfagligt et felt med så stor ekspertfaglig og specialiseret viden om Byens Gulv.

Deltag i Byens Gulv – i krydsfeltet mellem viden, praksis og netværk kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstede. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

På konferencen Byens Gulv konkretiserer vi tidens tendenser, giver indsigt og den nyeste viden. Vores mål er at bidrage til at byens gulv tænkes ind i alle faser fra idé til virkelighed, når fremtidernes byområder tager form.

Keynote speakers

Cees van der Veeken Cees van der Veeken er arkitekt og partner på den hollandske landskabstegnestue LOLA. LOLA står for ’lost landscapes’, og faktisk er tegnestuen opstået ud fra et brændende ønske om at transformere oversete og forladte mellemrum i vores byer og i vores landskaber til nye vitale rum med fokus på natur og anderledes landskabelig bearbejdning. Tegnestuens arbejder spænder vidt, så man kan forvente at blive taget med på en inspirationstur af de helt store, når Cees indtager scenen.
Poul Sverrild Poul Sverrild, der er museumschef for Forstadsmuseet, indleder dagen med en veloplagt og tiltrængt hyldest til de danske forstæder, til livet der leves her, og de historier vores gader og veje igennem tiden har lagt belægninger til. Det er ikke småting, men ofte er det næsten så almindeligt, at man helt glemmer, hvor vigtigt det er. Og hvor vigtige de her rum er, for vores hverdagsliv.