Coronavirus Information på dansk / Information in English

Byens gulv – Københavns Universitet

Byens gulv > Byens gulv

Byens Gulv 2016

Konferencen er afholdt d. 3. februar 2016. Tak til oplægsholdere, virksomheder og til alle deltagerne

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. På konferencen ser vi på renovering af skolebyggeri med fokus på leg og bevægelse, gulvet i den nye bæredygtige by, samarbejdet mellem arkitekt og entreprenør, gulvet i provinsbyerne, udvikling af belægninger til Dokk1 ved Århus havn, Lokal afledning af regnvand mm. 

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Se program for 2016

Læs om præsentationerne og de enkelte oplægsholdere

Genfind virksomhederne der viste produkter frem