Coronavirus Information på dansk / Information in English

Byens gulv – Københavns Universitet

Byens gulv > Byens gulv

Byens Gulv 2017 er afholdt

Tak til oplægsholdere, virksomheder og alle deltagerne.

Konferencen Byens Gulv 2017 blev afholdt på Nyborg Strand. Se programmet.

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder er befæstede og nye aktiviteter bliver efterspurgt i byen. Det befæstede skyldes måske gamle vaner, og det er ikke nok, når borgere skal have byens liv til at fungere. Der er mang beslutninger i samfundet, der influerer Byens Gulv.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. På konferencen i 2017 så vi på større byudviklingsprojekter ved Carlsberg i København og Gellerup i Århus. Gulvet i den nye bæredygtige by spiller stadig en stor rolle og årets konference havde gennem “open call” fået mange indlæg med konkrete løsninger, og problemstillinger omkring vandkvalitet og træer. Samarbejdet mellem byplanlæggere, landskabsarkitekter og ingeniører var omdrejningspunktet for det afsluttende indlæg på konferencen. Mange udstillere, der var med på Byens Gulv 2017 er også aktører og deltagere i de projekter som Byens Gulv 2017 behandlede.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Gense præsentationerne og læs mere om de enkelte oplægsholdere.

Genfind virksomhederne der viste produkter frem og følg links til deres respektive hjemmesider.