Coronavirus Information på dansk / Information in English

Byens gulv – Københavns Universitet

Byens gulv > Byens gulv

Byens Gulv 2019 er afholdt

Tak til oplægsholdere, virksomheder og alle deltagerne

Konferencen blev afholdt d. 30. januar på Nyborg Strand

Se film fra konferencen
Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstede. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

På konferencen Byens Gulv d. 30. januar 2019 konkretiserer vi tidens tendenser, giver indsigt og den nyeste viden. Vores mål er at bidrage til at byens gulv tænkes ind i alle faser fra idé til virkelighed, når fremtidernes byområder tager form.

I 2019 går vi tæt på temaet CIRKULÆR ØKONOMI OG BÆREDYGTIGHED – begreber og metoder, som man i de sidste 5-10 år har taget mere og mere til sig i den brede byggebranche. Men spørgsmålet er, hvordan man kan se begreberne sat i spil i indretningen af byerne imellem husene – på torve, pladser, gader, og stræder?

Byens Gulv er konferencen, der samler alle med interesse for byens liv, funktioner og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører.

Byens Gulv er en endags-konference om og for alle, der arbejder med det, der er ”under knæhøjde” i byerne. Fra idéer, til skitser, planer, anlæg og drift – for pladser, torve, belægninger, beplantninger, klimatilpasninger, indretning, møbler osv. i byens rum.

Konferencens deltagere er bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører, som kommer fra både private rådgivningsvirksomheder, forsyningsvirksomheder samt offentlige institutioner som universiteter, kommuner og stat. Intet andet sted, mødes så tværfagligt et felt, med så stor ekspertfaglig og specialiseret viden om Byens Gulv.

Deltag i Byens Gulv – i krydsfeltet mellem viden, praksis og netværk kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Se programmet
Gense præsentationerne
Gense deltagere ved virksomhedsmessen

Læs artikel om keynote speaker Henri Bava
Læs artikel om keynote speaker Poul Høilund fra ByplanNyt 4, 2018