Kontakt – Københavns Universitet

Byens gulv > Kontakt

Kontakt

Ny Weisser Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium
nwo@byplanlab.dk

Anne Rosenkilde Lajer, Belægningsgruppen
arl@danskbyggeri.dk

Søren Gleerup, Belægningsgruppen
ssg@gleerup-rci.dk

Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
kt@dag.dk

Jakob Sandall Sørensen, Danske Landskabsarkitekter
jss@schonherr.dk

Bente Rands Mortensen, Kommunal Vejteknisk Forening
benterands.mortensen@silkeborg.dk

Torben Dam
toda@ign.ku.dk

For virksomhedsmessen
Belægningsgruppen
v. Anne Rosenkilde Lajer
arl@danskbyggeri.dk
tlf. 7216 0263