Har du et spændende projekt vi må se? – Københavns Universitet

Byens gulv > Open call

Har du et spændende projekt vi må se?

Konferencen Byens gulv, 1. februar 2017, Nyborg Strand

’Byens gulv’ beskæftiger sig med alle aspekter af vores belagte arealer – fra planlægning, over design, anlæg og drift.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. 

I 2017 lancerer vi et åbent spor, hvor deltagerne selv kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så send en kort beskrivelse hurtigst muligt til Ny Øhlenschlæger, nwo@byplanlab.dk, tlf 33 17 72 78.

Vi forventer at udvælge 6 projekter til at indgå i konferencens åbne spor som fx oplæg eller workshop. Der afsættes mellem 20 og 50 min. til hvert projekt. Intet er for nørdet…

Byens gulv er et samarbejde mellem

  • Københavns Universitet
  • Belægningsgruppen, Dansk Beton
  • Dansk Byplanlaboratorium
  • Danske landskabsarkitekter
  • Danske anlægsgartnere
  • Kommunal vejteknisk forening
  • IDA – Trafik og byplan

Læs mere her: https://ign.ku.dk/byens-gulv/