Video-præsentationer – Københavns Universitet

Byens gulv > Oplægsholdere

Oplægsholdere 2016 og deres video-præsentationer

Læs om oplægsholdere nedenfor og gense præsentationen. 

Miralle/Tagliabue-EMBT

The City Floor
Gunther Vogt, Vogt Landschaftsarchitekten
Stifter af tegnestuen, landskabsarkitekt Günther Vogt, fortæller om materialitet og hvordan naturen indgår som inspirationskilde i udvikling af tegnestuens arkitektur. Med base i Zürich har tegnestuen i dag også etableret kontorer i Berlin og London, samt dertil et udstillingsrum og materialeeksperimentarium , i Zürich. Den prisbelønnede tegnestue beskæftiger sig med landskabsarkitektur på alle skala-trin, fra små private haver til store offentlige anlæg. De ansatte tæller landskabsarkitekter, arkitekter, industrielle designere og planteeksperter. I projekternes indledende udviklingsfaser arbejder tegnestuen udelukkende i fysiske håndbyggede modeller. Der bygges altid to modeller i samme skala til hvert projekt – den ene er hos bygherren til gennemsyn og kommentar, den anden på tegnestuen. 

Se video-præsentation (30:19 min)

Schønherr

Transformation af byens gulv
Ellen Braae, Københavns Universitet,
Med udgangspunkt i hendes bogBeauty Redeemed (2015) beretter, professor i landskabsarkitektur, teori og metode, Ellen Braae om forskellige måder at forholde sig til det bestående når gammelt og udtjent skal transformeres til nyt, som det er tilfældet når det udtjente industriområde skal transformeres til nyt boligområde og kulturområde. Hendes arbejde indbefatter analyse af 15 skelsættende europæiske transformationsprojekter fra begyndelsen af 90’erne.. Gennemgangen illustrerer samlet set mange måder hvorpå vi vurderer værdien af et industriområde og hvorpå dette sættes i spil i en efterfølgende udvikling. 

Se video-præsentation (38:34 min)

 

LANDLAB

Urban Mediaspace og XL fliser på Aarhus havn
Kristine Jensen, Kristine Jensens tegnestue & Christian Busch, SWECO
Kristine Jensen  og civilingeniør Christian Busch giver et indblik i udviklingen af belægninger til Dokk1, det nye kulturbyggeri ved Århus havn. Landskabsarkitekt og Ph D Kirstine Jensen vil fortælle om de arkitektoniske og designmæssige overvejelser igennem forløbet, mens Christian Busch vil fortælle om de særlige konstruktive udfordringer der skal håndteres når der arbejdes med fliser i store formater. 

Se video-præsentation (25:32 min)

Download den viste præsentation (SWECO) (PDF)

Aalborg Universitet

Deltakvarteret i Vinge
Thomas Sichelkow, Frederiksund Kommune 
Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune, som bygges op omkring den nye S-togsstation, der står klar i 2018. Thomas Sichelkow fortæller, hvordan man arbejder med et grønt gulv, som en samlende rygrad byen. Det grønne gulv har en funktion i forbindelse med lokal afledning af regnvand, men er også det samlende element, der indeholder fællesarealer og binder de forskellige kvarterer sammen

Se video-præsentation (22:52 min)

Download den viste præsentation (PDF)

Kunstakademiets Arkitektskole

Solar Walks
Mila Plaza, Onyx Solar
Arkitekt Mila Plaza fra Onyx Solar fortæller om virksomhedens seneste produkt, Solar Walks der er en belægning til udendørs brug ,fx ved taghaver, opbygget af solceller. Belægningen kan tåle en punktbelastning på 400 kg. og leveres i mange (transparente) farver.  Energien kan bruges til anden belysning, eller belægningen kan akkumulere og lyse op når det bliver mørkt. Mila Plaza fortæller om udviklingsarbejdet og belægningens anvendelsesmuligheder.   

Se video-præsentation (15:43 min)

Entasis

Design, dimensionering af regnbede
Kim Tang, Danske Anlægsgartnere.
Hvordan skal regnbede designes og dimensioneres for at sikre, at de både kan aflede den ønskede vandmængde og fremstå frodige. For at kunne vælge de rigtige planter til regnbede, er det vigtigt at have en ide om: hvor ofte der vil henstå vand i bedet og hvor længe – de fleste planter tåler uden problemer at stå i en vandmættet jord i kortere perioder, få gange om året. Derudover har valget af jord/filtermuld, som planterne vil skulle vokse i, også stor betydning for resultatet.  

Se video-præsentation (23:29 min)

Download den viste præsentation (PDF)

Sydvestjyske Museer

Byens gulv som ramme for aktivitet
Søren Nordal Enevolsen, SNE Architects
Søren Enevoldsen er arkitekt og indehaver af tegnestuen SNE Architects. Tegnestuen har specialiseret sig i udvikling og design af multifunktionelle byrum, hvor aktivitet og leg eksisterer side om side med rum til ro og ophold. Sørens baggrund som skater har sat sit præg på tegnestuens projekter, og der er altid arbejdet meget med overflader, materialer og overgangene i byens gulv.  

Se video-præsentation (25:46 min)

Download den viste præsentation (PDF)

Trafikplanlægning på byens gulv
Peter Stanley, Via Trafik
Peter Stanley er trafikingeniør og seniorpartner i Via-trafik. Peter Stanley samarbejder med mange tegnestuer om byrumopgaver, hvor trafik og parkering ofte spiller en stor rolle, f.eks. Vesterbrogade, som blev præsenteret på Byens Gulv 2015 af Schønherr. De fleste har oplevet, at krav og retningslinier fra vejreglerne har ændret byrumsprojekter. Hvordan kan man lave trafikplanlægning på byens gulv med normer og byrum som udgangspunkt og stadig opnå en tilfredsstillende kvalitet i byen. Det er ofte opgaven for Via-trafik i samarbejdet om byrumopgaver. 

Se video-præsentation (26:48 min)

Download den viste præsentation (PDF)

COWI

Projektudvikling og byens gulv – samarbejde og konkurrence
Kristian Kreiner, CBS
Professor Emeritus Kristian Kreiner (CBS) forsker i de processer der omgiver vores projekter. Hvad det er for nogle mekanismer og dynamikker, der er i spil og hvordan kan vi som projektledere og aktører navigere i dem? Hvordan træffer man beslutninger og hvorfor og hvordan lykkes eller mislykkes nogle projekter? 

Se video-præsentation (29:51 min)

Københavns Universitet

Parkering og bykvalitet
Claus Ravn, Realdania By & Byg
Claus Ravn fortæller om en række danske og internationale eksempler på gode parkeringsløsninger, som Realdania By og Byg har samlet. Gennemtænkte parkeringsløsninger kan bidrage til at skabe byer med kvalitet og byliv, der giver mennesker lyst til at bor, arbejde og opholde sig i byen. De påvirker byen fordi forskellige måder at afvikle parkering, har betydning for den måde man bevæger sig og oplever stedet. 

Se video-præsentation (36:30 min)

Download den viste præsentation (PDF)

Malmos anlægsgartnere

Playable
Betina Lamm, Københavns Universitet
Bettina er lektor på Landskabsarkitektur og planlægning, KU-IGN. Hun er uddannet landskabsarkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole i 1996 og har en PhD fra 2003. Hun har siden sin Phd beskæftiget sig med forskning, udvikling og undervisning i samspillet mellem aktiverende installationer, samtidskunst og bevægelse i byens rum samt midlertidige anvendelser af byens restarealer. Hun har bl.a. været medkurator på udstillingen Urban Play i Søndre Havn, Køge 2012 og været en del af  EU-projektet SEEDS, der sammen med tyske, hollandske og britiske partnere undersøgte midlertidige byrum som planlægningsredskab. Bettina Lamm karakteriserer selv sin forskningsinteresse som “relationen mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige uderum”. I 2015 udgav hun sammen Rene Kural og Anne Wagner bogen: “Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum” der afsøger nye tendenser for aktiverende urbane rum 

Se video-præsentation (27:04 min)

Det gode projekt og det gode samarbejde
Jakob Sandell (Tredje Natur) & Per Malmos (Malmos Anlægsgartnere)
Jakob Sandell er landskabsarkitekt og projektleder hos Tredje Natur og Per Malmos er kommerciel direktør i anlægsgartnerfirmaet Malmos A/S. Med udgangspunkt i et aktuelt fælles projekt – en renovering og klimatilpasning af udearealer i et alment boligområde i Tårnby - diskuteres nøgler til det gode samarbejde. Der sættes fokus på metoder, tidspunkter og elementer i projektets udviklings- og udførelsesfase, der har været kritiske for processen og dermed for projektets resultat.

Download den viste præsentation (PDF)