Danske Parkdage 2011

Oplægsholdere på Danske Parkdage 2011

Åbning og velkomst
Velkomst
Lene Holm, Formand Kommunale Park- og Naturforvaltere

Velkommen til København

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal, Københavns Kommune

Better parks for better cities, the Parks Victoria, Australia experience

General Manager Neil McCarthy, Parks Victoria, Melbourne

Tema: Klimatilpasning

De grønne områders betydning for den kommunale klimatilpasning

Centerchef Jon Pape og Lykke Leonardsen, Center for Park & Natur, Københavns Kommune

Hvordan indretter vi byen med mere vand?
Seniorforsker Marina Bergen Jensen, Skov & Landskab - Københavns Universitet

Fra åben kloak til rekreativt parkstrøg ved Herrestrup Å

Palle Dannemand Sørensen, Københavns Kommune

Toftanäs vådmarkspark – et artsrigt og attraktivt grønt område

Gunnar Ericson, Bymiljøafdelingen, Malmø Kommune

Tema: Sundhed

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed

Adjunkt Jasper Schipperijn, Syddansk Universitet

Bynaturen og livskvalitet

Seniorforsker Lars Kjerulf Petersen, DMU, Århus Universitet

Tema: Effektivitet 

De økonomiske vilkår i fremtiden i kommunerne

Professor Bent Greve, RUC

Hvordan kan kommunerne effektivisere driften af det grønne?

Direktør Jakob Kristensen, Grøn Vækst A/S

Helhedsorienteret drift som afløser for New Public Management

Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune