Kirkegårdskonferencen 2011

At bevare værdierne i en tid med forandring. Kirkegårdskonferencen satte fokus på kirkegårdenes værdier, og på hvordan de bevares i en tid med store forandringer.

Kirkegårdene har mange værdier som kulturhistoriske anlæg, rum for sorg og sorgbearbejdning, arbejdspladser og som grønne anlæg.

Samtidig sker der mange forandringer. Det gælder i forhold til begravelsesmønstre og kirkegårdskultur, men også i selve forvaltningen af kirkegårdene. Budgetterne strammes, det bliver nødvendigt at prioritere, og der bliver talt om samarbejde stadig flere steder. Hvordan kan det lade sig gøre at fastholde værdierne, og hvilke værdier skal vi prioritere?

Præsentationer fra Kirkegårdskonferencen 2011

Udvikling og samarbejde – fremtidens kirkegårde samt bilag

Provst Søren Peter Hansen, Syddjurs Provsti

Præsentation af samarbejdsprojektet

Sognepræst Carsten Hougaard Nielsen, Tyrstrup-Hjerndrup, Christiansfeld sogne

Driftssamarbejde mellem kirkegårde

Kirkegårdsleder Niels Kruse, Viborg Kirkegårde

Hvordan bevares kirkegårdenes kulturhistorie?

Niels Jørgen Poulsen, Nationalmuseet

Hvordan påvirkes arbejdsmiljøet på kirkegårde

Arbejdsmiljøkonsulent Ulrik Hauger, Miljøhuset

Samarbejde om kirkegårdsdriften – hvordan kan menighedsrådet gå i gang?

Proceskonsulent, cand. mag. Vivi Rolskov Jensen, Landsforeningen af Menighedsråd

Motivation i en tid med forandring – hvordan bevares begejstringen hos medarbejder og politikere?

Arne Nilsson, Foqus Management

Kirkegården som terapeutisk rum

Lektor Ulrika Stigsdotter og ph.d.-studerende Sus Sola Corazon, Skov & Landskab, KU

Aktuelle trusler og udfordringer med kirkegårdens træer

Seniorrådgiver, landskabsarkitekt Palle Kristoffersen Skov & Landskab, KU