Kirkegårdskonferencen 2013

Årets tema for Kirkegårdskonferencen den 20. marts var Kirkegård for alle.

Med udgangspunkt i at flere og flere er ikke medlem af folkekirken og mange med anden religion er flyttet til Danmark blev problemstillingen om at alle har brug for at blive begravet behandlet fra forskellige sider. Kirkegårdskonferencen belyste spørgsmålet fra en kirkelig, religiøs og praktisk vinkel. 

Oplægsholdere på Kirkegårdskonferencen 2013

Kirkegården som begravelsesplads for alle

- Menighedsrådenes rolle og indflydelse 
Provst Leif Arffmann, Vejle Provsti

Begravelseskikke i andre religioner end den traditionelt danske 

Adjunkt, ph.d. i religionssociologi Brian Arly Jacobsen, Københavns Universitet

Historiske erfaringer med at sikre plads til alle på kirkegårdene 
Landskabsarkitekt Susanne Guldager, Susanne Guldagers Tegnestue

Den kommunale storbykirkegård rummer mange kulturer 
Landskabsarkitekt Barbara Joos, Center for Kirkegårde, Københavns Kommune
At indrette en muslimsk afdeling på en bykirkegård 
Kirkegårdsleder Kurt Anhøj, Horsens Kirkegårde

Indførelse af driftsstyring på kirkegårde Sådan er det gået de sidste fire år 
Ph.d.-studerende Christian P. Kjøller, Skov & Landskab, Københavns Universitet