Nye former for iværksætteri i landdistrikterne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholdte sammen med Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning ved Københavns Universitet, et kursus om nye former for iværksætteri i landdistrikterne. Kurset indgår også som en temadag i masteruddannelsen.

Kurset stillede skarpt på perspektiver for iværksætteri i landdistrikterne, med bidrag fra ny forskning og oplægsholdere der fortalte om en række eksempler på interessante nye formater og træk på landdistrikternes ressourcer. Derudover var der tid til debat og forslag.

Oplægsholdere på temadagen:
"Nye former for iværksætteri i landdistrikterne"

Iværksætteri i forskellige formater (pdf)

Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde (pdf)

Lise Bisballe, RUC