Jagten, vildtet og landskabet

Konference d. 29. september 2014

Konferencen havde fokus på jagt- og vildtforvaltning og dens betydning for landskabet i Danmark – samt jagt og vildtforvaltning i et samfundsmæssigt perspektiv. Konferencen bestod af en række korte præsentationer af helt ny forskning inden for dette brede tema.

Oplægsholdere på konferencen
Wildlife Value Orientation - en hjælp i vildtforvaltningen
Frank Søndergaard Jensen, KU-IGN
Holdninger til jagt og udsætning af fuglevildt - hvem er for, og hvem er imod?
Christian Gamborg, KU-IFRO
Konflikter i forbindelse med jagt - hvordan håndteres de?
Jens Emborg, KU-IFRO
De danske kronhjorte: En historie om almindingens tragedie og jægere der får for lidt
Peter Sunde, AU-BIOSCIENCE
Gåsejægeres motivation og frivillig jagtorganisering
James Henty Williams, AU-BIOSCIENCE
Hvilken rolle spiller jagt i forvaltningen af det åbne land?
Jens Friis Lund, KU-IFRO

Vildtpleje - hvilke tiltag for vildtforvaltning anses for acceptable?

Christian Gamborg, KU-IFRO

Vildtrobuste skovkulturer - status og nye versioner på vej
Palle Madsen, KU-IGN
Udførsel og effekt af natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - resultater og erfaringer
Heidi Buur Holbeck, Videncentret for Landbrug og Lars Dalby, AU-BIOSCIENCE
Fra top-down til bottom-up - inddragelse af lodsejere og frivillige i et handlingsorienteret natur- og vildtforvaltningsprojekt
Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund