Kirkegårdskonferencen 2014

Årets tema for konferencen den 19. marts var ’En naturlig udvikling’

Konferencen satte fokus på den langsigtede strategi – hvordan sikrer vi kirkegårdens helhed og struktur, når nutidens og fremtidens behov skal tilgodeses. Dagens oplæg belyste, hvordan man laver en udviklingsplan og en række af de elementer, der kan indgå, bl.a. mere naturpræg.  

Oplægsholdere på Kirkegårdskonferencen 2014
Udviklingsplanen trin for trin 
Anne Mette Dahl Jensen, seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udviklingsplaner på små og mellemstore kirkegårde 
Henning Looft, landskabsarkitekt, moos+looft landskabsarkitekter MDL
Skov- og naturkirkegårde 
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent, Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter
Registrering af gravminder 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift
Mødet med det sørgende menneske på kirkegården 
Inger Hybschmann, faglærer, AMU Nordjylland
Udfordringer i driften af en naturpræget kirkegård
Torben Rasmussen, kirkegårdsleder, Herning Kirkegårde
Skovafdeling på en mindre kirkegård 
Lene Halkjær Jensen, kirkegårdsleder, Humlebæk Kirkegård
Kirkegårdens træer: Bevar og plant nyt 
Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning