Åbent Universitet - Drift af LAR

Klimatilpasning og LAR er relativt nyt i praksis i Danmark, men heldigvis har vi også erfaringer, som vi kan lære af. På dagen blev der fortalt om LAR-anlæg, som har bestået den første prøvetid, om de ting, der er gået godt og det, der er gået mindre godt. Dagen satte især spot på drift af LAR-anlæg og de udfordringer, der kan være ved at implementere de nye elementer i driftsplanlægningen.

Oplægsholdere til "Åbent Universitet - Drift af LAR"
Lokal håndtering af regnvand
v/ Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
Det vellykkede klimatilpasningsprojekt - fokus på planter, etablering og drift
v/ Lulu Jacobsen, Skovskolen, KU
Drift af klimatilpasningsløsninger
v/ Jakob Friisbæk Jensen, Grøn Vækst
Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på
kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer
v/ Helle Christensen, Grøn Vækst
Filterjord – funktion og fremtidig drift
v/ Simon Toft Ingvartsen, EnviDan
Erfaringer omkring drift af permeable belægninger på Wilhelm Thomsens Allé
v/ Niels Lützen, Niels Lützen Landskabsarkitekter