Kirkegårdskonferencen 2016

Grøn kirkegård

Temaet for konferencen den 10. marts var ’Grøn kirkegård’

Kirkegårdskonferencen beskæftigede sig med, hvordan vi skaber en grøn kirkegård, f.eks. med nye gravstedstyper og en frodig bestand af træer. Men grøn kirkegård handler også om at bidrage til en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten. Eller ved at tænke i, hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer. Konferencen gav desuden et kig ind i fremtiden og præsenterede ny inspiration til udviklingsplaner. Nedenfor kan du se programmet og de fleste af dagens præsentationer.

I 2017 bliver Kirkegårdskonferencen den 9. marts i Nyborg.  

Oplægsholdere på Kirkegårdskonferencen 2016

Tænk bæredygtigt på kirkegården og sognets arealer
Peter Fischer-Møller

Biodiversitet på kirkegården – hvorfor og hvordan
Hans Peter Ravn

Kom godt i gang med udviklingsplanen
Birgit Møller Bach

Erfaringer fra fælles igangsættelse af udviklingsplaner
Søren Kallestrup

Et kig ind i fremtiden: Hvor er kirkegårdene på vej hen
Birgitte Krag Engholm

Hold kirkegården grøn: Eksempler på nye gravstedsformer
Christian P. Kjøller

Når det regner på kirkegården
Jacob Fischer

At pleje og udvikle frodige træplantninger
Anders Busse Nielsen