Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer

Skovene og skovbruget og står overfor store udfordringer i form af klimaforandringer og en strøm af trusler i form af nye sygdomme og skadedyr, som følger i kølvandet på globaliseringen og klimaforandringerne.

Skovene har samtidig et mægtigt potentiale til at levere betydeligt større mængder af træ, som kan reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og energikrævende materialer som stål, beton og aluminium.

Oplægsholdere på Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer
ENERWOODS - woodbased Energy Systems from Nordic Forests
Vivian Kvist Johannsen og Palle Madsen, IGN, Københavns Universitet
Nordic Enerwoods tree improvement review
Potentialet i skovtræforædlingen
Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet
Biomass production potential illustrated by a species trial
Thomas Nord-Larsen, IGN, Københavns Universitet
Potentialer for forøgelse af biomasseproduktionen i foryngelsesfasen
af bøg ved brug af hjælpetræer
Rune Vesterager Asmussen, Danske Juletræer
Poppel dyrkning og tilvækst
Anders Tærø Nielsen, HedeDanmark A/S; IGN, Københavns Universitet
Palle Madsen, Skovskolen, IGN, Københavns Universitet
Kulstofgæld og klima- neutralitet af bioenergi og andre skovprodukter
Niclas Scott Bentsen, IGN, Københavns Universitet
Bæredygtighed i bioenergisystemerne– internationale erfaringer
og perspektiver for fremtiden?
Inge Stupak Møller, IGN, Københavns Universitet
Sammenfatning af ENERWOODS projektets vigtigste resultater
Palle Madsen, Skovskolen, IGN, Københavns Universitet
Increased biomass consumption & private sector sustainability requirements
Michael K Jakobsen, NEPCon
Massive Forest Pest Outbreaks in Western North America:
Some Cautionary Lessons
Philip J. Burton University of Northern British Columbia,
Terrace, British Columbia, Canada
From New Generation Plantations to Boreal Forest Platform:
looking for ways to balance production and conservation
Nikolay Shmatkov, WWF Russia
New Generation Plantations in practise- integrating high-productive forestry
with forest restoration for biodiversity purposes
Ana Paula Corrêa do Carmo,Fibria, Brazil