Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket

heste i fold på landet med lille hus i baggrunden og stil i forgrunden

En temadag i slipstrømmen af landbrugspakke, naturpakke, vækstpakke, planlovændringer m.fl.


Inden for den seneste tid har anvendelsen af det danske landskab været højt placeret på den politiske agenda og i den offentlige debat. Forhandlingerne om bl.a.
landbrugspakken, det politiske fokus på udkantsdanmark og reformarbejdet med planloven har gjort det tydeligt, at der langt fra er enighed om, hvordan og af hvem landskabet skal bruges. På temadagen løftede vi blikket og satte fokus på nye teoretiske og praktiske strømninger i spændingsfeltet mellem kultur, økonomi og natur.

Mennesket i landskabet – plads til alle?
Professor Finn Arler, Aalborg Universitet

Gram Slot
Når hensyn til kultur, økonomi og landskab skal gå op i en højere enhed – potentialer og udfordringer
Direktør Svend Brodersen, Gram Slot

Stedbundne faktorer som jokere i en globalt betinget udvikling
Seniorrådgiver Hanne Tanvig, IGN, Københavns Universitet

Workshops:

Strynø Frugthave med kvalitet i højsædet og betydningen af beliggenheden på en
lille ø
Oplæg ved indehaver Mette Meldgaard

Naturpark Åmosen – ideen om en naturpark af stor betydning og realiteternes verden
Oplæg ved Ole Rasmussen, Naturpark Åmosen

Camønoen – Danmarks venligste vandrerute – en flyvsk ide fik stor betydning for egnens udvikling
Oplæg ved projektleder Jette Stauner, Vordingborg Kommune