Bytræseminar 2017

Lyngby hovedgade

Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret med over 230 deltagere. Her kan du bl.a. finde oplæg om træers reaktion på såring, nye metoder til sårbehandling, formklipning, vurdering af tveger og meget mere. Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris til Red Byens Træer.

Præsentationer fra dagen

Ej blot til pynt: Formklipning af træer
Svend Andersen, Plantefokus

Christiansfelds sporebeskårne linde (artikel i Grønt Miljø)
Svend Andersen, Plantefokus

Lindetræet i fortid, nutid og fremtid
Hans Peter Ravn, seniorforsker, IGN, Københavns Universitet

Træ- og sårbiologi: Moderne træpleje og den nye CODIT
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Institut für Baumpflege, Hamburg

Nyt fra forskningen: Nye sårbehandlingsmetoder
Dr. Horst Stobbe, Institut für Baumpflege, Hamburg

Vurdering af tveger
Simon Skov, seniorrådgiver, IGN, Københavns Universitet

Nyt om skadevoldere på bytræer
Iben Thomsen, seniorrådgiver, IGN, Københavns Universitet

Nyt fra praksis: Træktest til vurdering af træers stabilitet
Dr. agro. Christian Nørgaard Nielsen, SkovByKon
Træernes hemmelige liv – naturføleri eller inspirationskilde?
Peter Friis Møller, Skov- og Naturrådgivning

Nyt fra forskning: Vækst af nyetablerede bytræer – fra drift til dyrkning
Lars Christensen, beplantningsudvikler Københavns
Kommune og Oliver Bühler, studielektor, IGN, KU

Elmesygen – en uafvendelig skæbne?
Ron Schraven, BTL Bomendienst, Dutch Trig