Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Inddragelse af naturen i arbejdet med børn/unge i udsatte positioner
Niels Ejbye Ernst, Skovskolen, Københavns Universitet
Hvad ved vi? En international vidensoversigt
Niels Ejbye Ernst, Skovskolen, Københavns Universitet
Eksempler og anvendt teori fra den nationale kortlægning
Poul Hjulmann Seidler, Skovskolen, Københavns Universitet
Ud af krigens skygge
Knud Eschen, ATT behandling Odense
Birgitte Larsen, Red Barnets oplevelsesklub Odense
Eva Skytte, Red Barnet
Mødet med naturen: Et middel til at styrke trivsel og netværk blandt småbørnsfamilier
Tove Eskelund, Hans Tonnesen, og Ann Møller Gram, Tønder Kommune.