Kirkegårdskonference 2019

Kirkegårdskonference

Hold kirkegården attraktiv

Kirkegården er et helt særligt tilbud med værdi på mange fronter. Men der er konkurrenter i farvandet, blandt andet askespredning og private begravelsespladser – og udfordringer i form af høje priser og utidssvarende kirkegårdsanlæg. Kirkegårdskonferencen 2019 satte derfor fokus på, hvordan man holder kirkegården attraktiv og konkurrencedygtig.

Program for Kirkegårdskonference 2019

Præsentationer fra Kirkegårdskonference 2019

Planlægning og engagement skaber tidssvarende kirkegårde

Jan Støvring, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Konkurrerende tilbud: Hvordan forholder vi os til askespredning

Leif Arffmann, tidligere provst i Vejle Provsti

Hvor sorgens ensomhed brydes

Anne Kjærsgaard, teolog og forsker, Aarhus Universitet/Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Økonomien som strategisk redskab

Kirsten Sønderby, formand for provstiudvalget i Aabenraa Provsti

Kirkegården skal være et godt tilbud

Henrik Lund, kirkegårdsleder, Nakskov Kirkegårde

Planterne skal dyrkes for at få en grøn og frodig kirkegård

Palle Kristoffersen, slotsgartner i Slots- og Kulturstyrelsen og adjungeret professor ved IGN

Kompetente medarbejdere er afgørende for fremtidens kirkegårde

Annie Sønderby, uddannelseskonsulent, AMUNordjylland/Sandmoseskolen

Bryd vanen og bøj fisken, mens den er frisk

Torben Wiese, forfatter og foredragsholder