Byforskning uden grænser: Byen og havet

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden

Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske og økonomiske udfordringer.

Tid og sted

Dato 
Torsdag 7. marts 2019 klokken 09:30-16.00

Sted 
Københavns Universitet, Festauditoriet 
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg

Program