Byforskning uden grænser: Byen og havet

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden

Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske og økonomiske udfordringer.

Tid og sted

Dato 
Torsdag 7. marts 2019 klokken 09:30-16.00

Sted 
Københavns Universitet, Festauditoriet 
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg

Program

Pris, tilmelding og betingelser

Pris
925 kr. ekskl. moms

Tilmelding
Tilmeld dig her via Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019

Afmelding
Ved afbud efter 1. februar 2019 betales hele kursusafgiften.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementer, hvis vi ikke modtager tilmeldinger nok til at gennemføre.

Kontakt

For yderligere information kontakt Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen er den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde.