Åben Land Dagene 2019

Foto: Jørgen Primdal

Konflikter i det åbne land

Det er hårdt arbejde at holde det åbne land smukt, attraktivt, tilgængeligt og samtidig produktivt, sundt og bæredygtigt. Der er kamp om pladsen og interessekonflikterne er store, omkostningstunge og meget ressourcekrævende. Og er der nogen, der ved dét, er det de statslige og kommunale myndigheder, interesseorganisationerne, forskerne. Alle dem, der bidrager til at finde løsninger, nye veje, formidle, mægle og også til at levere det faglige grundlag for de store og tunge beslutninger, som i sidste ende træffes af politikerne.

På Åben Land Dagene vil vi gerne tage fat om roden på det, der gør ondt. Vi vil gerne tale om, hvor svært det kan være at få enderne til at mødes. Forhåbentlig vil vi i løbet af de to dage, også ind imellem få øje på mulighederne og de gode eksempler, vi kan lære af og tage med hjem som inspiration til vores egen hverdag. Det er i hvert fald målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben Land Dagene 2019 arrangeres af IGN i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.