Kirkegårdskonferencen 2019

Kirkegården er et helt særligt tilbud med værdi på mange fronter. Men der er konkurrenter i farvandet, blandt andet askespredning og private begravelsespladser – og udfordringer i form af (høje) priser og utidssvarende kirkegårdsanlæg. Kirkegårdskonferencen 2019 satte derfor fokus på, hvordan man holder kirkegården attraktiv og konkurrencedygtig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencen arrangeres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd.