Simon Skov

Simon Skov

Senior Adviser

Senior Consultant at Skov & Landskab, Københavns Universitet
Employed by S&L: 2000
M. Sc. Biology from Aarhus University: 2000.
Thesis: Tøndersvamps biologi, spredning og skadesvirkning (mark: 11/11)

 

Projects

(L: project leader, IGN: work package leader)

 • Pilotprojektet ”Brændsels­flis og Mikrosvampe”(J.nr. 1383/96-0008)
 • Økologiske konsekvenser ved recirkulering af flisaske (projekt nr. 033202)
 • Sundhedsrisikoen ved håndtering af flis til energiformål. (J.nr. 51161/00-0076) (L)
 • CD, folder og plakat. Danske Fjernvarmeværkers Forenings F&U (L)
 • Branchevejledning om skimmelsvampe på kraft- og varmeværker. I-bar. (L)
 • Flis og arbejdsmiljø. PSOprojekt nr. 4785 (4,5 mio.) (L)
 • Skimmelsvampe på flis. Jord til Bord-bar. 20-2003-02-01. (1 mio.) (L)
 • Skimmelsvampe på flis som faldunderlag. Sundhedsstyrelsen. (25 tkr.) (L)
 • Forbehandling og recirkulering af flisaske. PSOprojekt nr. 5317 (6,4 mio.) (L)
 • Web-formidling: www.flisfyring.dk. Dansk Fjernvarme (60 tkr.) (L)
 • Biologisk respons på flisaske i skove. Miljøstyrelsen (500 tkr.) (L)
 • Risikotræer i Århus Kommune. Århus Kommune (400 tkr.) (L)
 • Wood dust in pellets industry. Statoil, (75 tkr.) (L)
 • Træpiller og arbejdsmiljø. EFP, ENS (750 tkr.) (L)
 • Genanvendelse af flisaske. Dansk Fjernvarme (75 tkr.) (L)
 • Green Christmas (4,8 mio.) (L, IGN) (2012, igangværende)
 • Ashback. Frie Forskningsråd (28 mio.) (2013, igangværende)
 • Afbrænding af gyllefibre. Dansk Fjernvarme (105 tkr.) (L) (2012)
 • Forsyningssikkerhed og mere flis. Dansk Fjernvarme (90 tkr.) (L) (2012, igangværende)
 • Miljøeffekter af vejsalt og alternative tømidler. Vejdirektoratet (2013, igangværende)
 • UBS, Udvidet brændselssortiment. EUDP (3,4 mio.) (L, IGN) (2014, igangværende)
 • Alternative tømidler i Københavns Kommune (fornyet kontrakt i 2014)
 • Syrefældning af popler til flis (250 tkr.) (2015, igangværende)
 • BARSK (bare skuldre på juletræer) (840 tkr.) (2015, igangværende)
 • Flisaskes effekt på træers tilvækst og vitalitet (450 tkr.) (2015, igangværende)
 • ReKoBi (4,5 mio.) (L, IGN) (2015, igangværende)

 

ID: 4233156