Naturlig tørring af brænde: resultater fra en undersøgelse 2007-2010

Research output: Book/ReportReport

Documents

Med økonomisk støtte fra Glud's Legat er gennemført en undersøgelse, som belyser tørring af brænde:

Bøg, Rødgran, Eg og Ahorn er oparbejdet til brænde på forskellige tider af året og derefter sat til tørre, dels i det fri, dels under halvtag. Ved at veje brændet med mellemrum har det været muligt at følge tørringens forløb over en periode på mere end to år.

Hovedkonklusioner:
Brænde kan skoves på alle årstider.
Det er nødvendigt at opbevare brændet under tag eller overdækning, hvis det skal overholde Miljøstyrelsens anbefaling om maksimalt 18% vandindhold.
Brænde af rødgran tørrer lidt hurtigere end løvtræ, som helst skal tørre to somre, hvis man vil være sikker på at have tørt brænde.
Original languageDanish
PublisherSkov & Landskab, Københavns Universitet
Number of pages14
ISBN (Print)978-87-7903-513-3
Publication statusPublished - 2010
SeriesArbejdsrapport / Skov & Landskab
Number119

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 32261103