Biofuel i Sahel - fordele og ulemper: Ved lektor Kjeld Rasmussen, post doc. Laura Vang Rasmussen og lektor Torben Birch-Thomsen

Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

Documents

Torben Birch-Thomsen - Lecturer

Internationalt har der været en voldsom diskussion om, hvorvidt det kan betragtes som bæredygtigt at satse på at erstatte benzin med bio-ethanol. Diskussionen har fokuseret på den mulige konkurrence om jord mellem fødevareproduktion og bio-ethanol produktion. Ligeledes har det været intenst diskuteret om bio-ethanol produktion reelt har en posi-tiv effekt på drivhusgas-emissionerne – hvorvidt reduktion i CO2-emissionerne opvejes af den udledning som er konsekvensen af skov-fældning?
Blandt de mange udfordringer et land som Mali står over for, er udvik-lingen af energiforsyningen én af de vigtigste. Muligheden for selv at producere flydende brændstof, til transport såvel som til at drive genera-torer og til at erstatte brænde og trækul i husholdningerne er derfor interessant.
Foredraget vil belyse de ovennævnte diskussioner igennem en præsenta-tion af resultaterne fra projektet ’Analysis of the potential for sustai-nable, cassava-based bio-ethanol production in Mali’, et projekt finansie-ret af den danske ambassade i Mali som led i en bredere analyse af po-tentialet for vedvarende energi i Mali, ledet af Seniorforsker Ivan Ny-gaard fra DTU-Risø. Projektet har haft fokus på såvel miljø- og klima-mæssige som økonomiske og sociale aspekter af bio-ethanol produktio-nens bæredygtighed. Netop derfor har projektet trukket på faglige speci-aliseringer på Geografi ved KU, fra jordbundsgeografi, vegetationsstudi-
er og satellitbilledanalyse af arealanvendelse til analyse af lokale levevil-kår og værdikæder, og er et konkret eksempel på værdien af at kombine-re natur- og samfundsvidenskabelige kompetencer.

Foredrag i Geografisk Selskab
1 Apr 2014

External organisation

NameUnknown external organisation

Related Research outputs (2)

  1. Published
  2. Published

    The effect of cassava-based bioethanol production on above-ground carbon stocks: a case study from Southern Mali

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View all »

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk

No data available

ID: 117781553