Hanne Wiemann Nielsen

Hanne Wiemann Nielsen

teaching assistant, Assistant lecturer

2013 -

Ph.d. stipendiat, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

Udarbejdelse af Ph.d. forskningsprojekt med arbejdstitlen ’Big Cities – Quiet Places’. Forskningen har karakter af anvendt forskning og baserer sig på en række empiriske case studier i København og Amsterdam. Undersøgelserne omfatter såvel kvalitative og kvantitative analyser af 4 udvalgte steder i København og Amsterdam og afdækker nye indsigter omkring sammenhængen mellem rumlig struktur, stedlighed og forankring samt æstetiske og immaterielle kvaliteter mhp. udvikling af nye bæredygtighedsparametre.

 

2011 - 2013

Arkitekt, Orbicon A/S, Roskilde

Udvikling og markedsføring af planlægningsydelser på tværs med fokus på byens indretning, klimatilpasning og bæredygtighed. Udarbejdelse af planværktøjer og bidrag til projekter i relation til lov om planlægning samt byens blå / grønne strukturer. Promovering af ydelsesområdet internt som eksternt.

 

2010

Projektleder, Visiting Architects fondsprojekt med støtte fra Statens Kunstfond

'Store Byer - Stille Steder. Et immaterielt benchmark studie' - et internationalt workshopforløb med fokus på italesættelse og operationalisering af byernes kvalitative værdier og immaterielle kvaliteter. Udarbejdelse af ordliste, anbefalinger mv. Deltagelse af byplanlæggere, landskabsarkitekter, sociologer fra København, Paris, Amsterdam og Damaskus.

 

2009

Projektleder, Store byer - Stille steder, kunstprojekt med støtte fra Dreyers Fond m.fl., København, Amsterdam, Paris, Damaskus

 

2008 - 2009

Arkitekt, SLA A/S, København

 

2006 - 2008

Arkitekt, NIRAS A/S, Allerød

 

2006

Arkitekt, SLA A/S, København

 

2001 - 2005

Arkitekt, Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzamheid, Amsterdam

 

1999 - 2001

Arkitekt, Rødovre Kommune, Byplanafdelingen

 

1998 - 1999

Arkitekt, Glostrup Kommune, Byplanafdelingen

 

1996 - 1998

Arkitekt, Birkerød Kommune, Byplanafdelingen

 

1995 - 1996

Arkitekt Rødovre Kommune, Byplanafdelingen

 

Education

PhD fellow, urban planner architect MAA

ID: 44681575